15 de setembre 2009

com ha de ser


13 de setembre 2009

Pizzicato Five

"honto ni chikagoro fukeiki
honto ni sekai wa fukeiki
honto ni chikagoro
nandaka tsumaranai"